4.1.2022

Valkosten Sukukirja 1 päivitys

Valkosten Sukuseura ry päätti 2012 vuosikokouksessa, että Valkosten
Sukukirja I päivitetään nykypäivään.
Sukukirja 1:ssä on Sauvamäen Valkoset, Sauvamäki 3, Sauvamäki 2,
Ruokomäen Valkoset, Kynsiveden Valkoset sekä Laukaan Valkoset.
Mikäli tiedät olevasi Valkosten Sukukirja I:ssä olevien henkilöiden jälkeläinen, niin ilmoita halutessasi yhteystietosi näiden nettisivujen lomakkeella tai vapaamuotoisesti alla olevaan osoitteeseen.

Sukutietoja kerätään kaikista Valkosista. Seuraavat sukuhaarat on nyt työn alla Laukaa, Karjala ja Muhos.

email info(at)valkostensukuseura.fi