Valkosten sukuseuran esittely 05.09.2006

Valkosten Sukuseura ry

Valkosten Sukuseura on perustettu Mikkelissä 1948, jäseniä on runsaat 200 taloutta. Seuran toiminnan kohteina ovat kaikki Valkoset Suomessa sekä avioliittojen kautta sukuun liittyneet perheineen.

Sukua on tutkittu aktiivisesti vuodesta 1981. Sukukirjasarjan ensimmäinen osa valmistui 1986. Kirja sisältää Laukaan ja Hankasalmen Valkoset 1500-luvun puolivälistä 1800-luvun loppupuolelle.

Sukukirja II julkaistiin kesällä 2000. Se sisältää tiedot Mikkelin seudun alunperin Rämälän ja Tuukkalan kylien sukuhaaroista. Kirjassa on kolmentoista sukupolven katkeamaton ketju 1600-luvun alusta nykypäiviin. Kirjan henkilöhakemistossa on 3800 nimeä.

Kolmas sukukirja ilmestyi syksyllä 2005. Se sisältää tietoja Ristiinan ja Joroisten Valkosista.

Sukukokouksia pidetään vuosittain ja sukujuhlia joka viides vuosi suvun jäsenten asuinsijoilla. Kokouspaikkoina ovat olleet tähän mennessä Hankasalmi, Hartola, Juva, Jyväskylä, Konnevesi, Laukaa, Mikkeli. Pieksämäki, Pieksänmaa, Puumala, Ristiina, Savonlinna ja Tampere.

Valkosen nimen kantajia on Suomessa n. 2600 ja ulkomailla puolitoista sataa. Kaikkiaan sukuun kuuluvien määrä kotimaassa on n. 5000 ja ulkomailla n. 800 henkeä. Seuralla on ulkomailla toimiva sisaryhdistys Släktförening rf i Norge, Sverige och USA, jonka vilkkaaseen toimintaan kuuluvat mm. vierailut suomalaisen sisarseuran tilaisuuksissa.

Suvun perimätiedon mukaan nimi Valkonen juontuu tulta merkitsevästä valkea-sanasta. Valkoset olisivat tämän mukaan olleet jo pakanuuden aikana uhritulien ja vainovalkeiden vaalijoita. Tämä tulkinta ilmenee sukuseuran tunnuskuvassa, jonka heraldikko C-G. Hedbergin idean pohjalta on suunnitellut ristiinalainen opettaja Anja Vähämäki avustajineen. Tunnuksessa, josta on valmistettu standaareja, pinssejä ja sukulautasia, kuvastuu sinistä taivasta vasten mustalla vuorella leimuava valkea nuotio.

Seuran puheenjohtaja on helsinkiläinen hovioikeudenneuvos Lauri Valkonen Mikkelin Tuukkalan sukuhaarasta, Korsitie 1 D 21, 00730 Helsinki. p. 09-386 5154. Sihteeri ja taloudenhoitaja on savonlinnalainen Seija Ojala Joroisten sukuhaarasta, Ilmarisenkatu 21, 57200 Savonlinna, p. 015-259 687.

Hallitukseen kuuluvat myös mikkeliläinen Ritva Muhonen (varapuheenjohtaja) Mikkelin Tuukkalan sukuhaarasta, kuopiolainen Eero Ahola ja mikkeliläinen Timo K. Valkonen Mikkelin Rämälän haarasta, helsinkiläinen Eija Muhonen Joroisten sukuhaarasta, joutsalainen Paavo Valkonen ja pieksämäkeläinen Timo T. Valkonen Hankasalmen haarasta sekä Matti K. Korhonen Varpaisjärven sukuhaarasta.

05.09.2006 Laatija: Timo K.Valkonen, p. 040 72 10 234


Valkosten sukujuhla 2.7. 2005 Hankasalmella

Vieno Kalliola
Valkosten tulo Hankasalmelle

Kuiski kuuset kultalatvat
männyt mäikyivät mäellä
koivunlehvät leyhytteli.
Käki kuusessa kukahti.

Sitä katsoi kauan ukko,
mietti mielellä hyvällä.
Kauneimmalle kunnahalle
Kuinka johtikin askele.

Istui siinä ihmeissänsä
tuumaeli tunnossansa:
Tänne tupani rakennan!
Veistän vielä valkohirret,
piilukirvestä pitelen.

Kesän keikkui, syksy saapui.
Jopa tupakin tulevi
valmihiksi vaaran laelle
talo valkea Valkosen.

Nouti oman emosensa
oman morsion ohella.
Siitä perheensä perusti,
aloitteli asumista.

Kaski ruista keinutteli,
heilimoitsi oma ohra,
jyvät täyttyi tähkäpäihin.
Lypsi nuori nuorikkonsa
lehmälaumansa lehossa,
veräjällä vieritteli.

Jopa varttui suku suuri,
vuosisatoina sikisi.
Pojat poikia takoivat,
nuoret naiset nauratteli…

Yhä sykkii suuremmaksi,
kasvaa katajainen kansa
juuret syvällä sysissä
suloisessa Suomen maassa.


Kirja III esipuhe 30.10.2004

Valkosille

Ristiinalainen pastori Aarne Valkonen kokosi kesällä kiertokirjein ja lehti-ilmoituksin Valkosia Mikkeliin perustamaan sukuseuraa. Runsaat 350 suvun jäsentä noudattikin kutsua. Perustavassa kokouksessa seuralle valittiin hallitus. Sen ponnisteluista huolimatta toiminta vähitellen hiipui.

Seuran toiminta lähti käyntiin uudelleen 1980-luvun alussa. Hankasalmen sukukokoukseen vuonna 1983 osallistui runsaat 450 sukuun kuuluvaa. Samana vuonna seura pääsi yhdistysrekisteriin.

Valkosten sukuseuran tehtävänä on sääntöjensä mukaisesti selvittää suvun vaiheita ja saattaa tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon. Tehokkain sukutietojen levittämisen väline on yhä paperille painettu kirja, sukukirja.

Valkosten sukua on tutkittu aktiivisesti vuodesta 1981. Sukukirja I valmistui äänekoskelaisen sukututkijan insinööri Erkki Valkosen osittaisena omakustanteena vuonna 1985. Teos sisältää Laukaan ja Hankasalmen Valkoset 1500-luvun puolivälistä 1800-luvun loppupuolelle.

Sukukirja II julkaistiin kesällä 2000. Sen sukututkimusaineiston oli koonnut ristiinalainen sukututkija Anna-Liisa Väisänen. Kirja sisältää Mikkelin Rämälän ja Tuukkalan kylistä alkunsa saaneiden sukuhaarojen Valkoset 1600-luvun alusta aina nykypäiviin. Kirjan materiaalia alettiin koota jo vuonna 1989. Työ eteni hitaasti siksi, että sitä voitiin rahoittaa vain sen mukaan, miten sukuseuralle kertyi jäsenmaksuja.

Kolmannen kirjan teko on voitu aloittaa taloudellisesti vankemmalta pohjalta. Sukukirja II:n myynnistä saaduilla tuloilla voitiin aloittaa Joroisten sukuhaaran tutkimus, jonka Anna-Liisa Väisänen ehti saattaa lähes valmiiksi ennen luopumistaan seuran sukututkijan tehtävästä. Joroisten haaran tutkimuksen ovat saattaneet päätökseen säynätsalolaiset sukututkijat Seppo ja Ritva Sampio, joiden yrityksen, Suomen Sukututkimustoimisto Oy:n, kanssa seura solmi sopimuksen tämän teoksen käsikirjoituksen laatimisesta.

Teoksen laajin aineisto koostuu Ristiinan Valkosista. ”Ristiinan Valkosten” sovittiin käsittävän useita henkilöryhmiä lähtien niistä, jotka katsovat kuuluvansa Rämälän ja Tuukkalan sukuhaaroihin, mutta eivät syystä tai toisesta olleet mukana II-kirjassa.

Tämän teoksen valmistumisen myötä olemme saavuttaneet kolmannen etapin taipaleella, jonka päässä häämöttää kaikki Valkosten sukuhaarat kattava kirjasarja, on se sitten aikanaan hankittavissa paperilla tai sähköisessä muodossa.

Kiitämme kaikkia sukututkimukseen ja kirjan kokoamiseen myötävaikuttaneita. Erityinen kiitos sukututkijoiden ohella kuuluu seuramme sihteerille ja taloudenhoitajalle, savonlinnalaiselle Seija Ojalalle, joka on vastannut seuran ja tutkijoiden välisestä tiiviistä yhteistyöstä sekä huolehtinut kirjan painattamisesta.

Toivomme, että kirja antaisi aineksia jokaiselle lukijalle perehtyä juuriinsa ja laajaan Valkosten sukuun, joka polvi polvelta on ollut rakentamassa Suomea.

Valkosten Sukuseura ry
Hallitus